Manipulasjon på YouTube

Advokat og psykolog Grethe Nordhelle holdt foredrag om manipulasjon på F2Fs temamøte 9. november 2010 hvor 45 personer var tilstede; Klikk her
Se også Nordhelles presentasjon av temaet ved besøk hos F2F Rogaland i mars 2011 her.