Mamma, hvor er Pappa?

Barndommens tid og foreldrenes arbeidsliv. Mens mediedebatten fokuserer på karriereorienterte og travle mødre, lurer barna på når pappa kommer hjem. Brita Bungum har forsket på hvordan barn opplever foreldres tidsbruk, og mener fedres fravær er et av flere viktige spørsmål som drukner i tidsklemmedebatten.

Bungums erfaring er at mors tilstedeværelse ikke nødvendigvis kompenserer for en fraværende far. Farsidealet har forandret seg, og det har også ungenes forventninger. (Kilde: Kilden)
 

Mange interessante funn i ny doktoravhandling.