Maktesløse foreldre må styrkes

DE SISTE DAGENE har vi lest om en far som til tross for en høyesterettsdom som gikk i hans favør, ikke får treffe barnet sitt.

Da moren ble ilagt tvangsmulkt for å sabotere dommen, endte det med at faren ble avkrevd høyere barnebidrag fordi "barnet ikke overnattet hos ham".

Saken har skapt enormt engasjement på Aftenpostens nettsider.