Høringen med tilhørende høringsnotat finnes på Regjeringens hjemmesider - id2705307

Målet må være å redusere antall foreldretvister for retten
barnevekt.jpg
F2F ønsker en barnelov som oppmuntrer foreldre til å samarbeide slik at barna kan beholde begge foreldrene som hverdagsressurser også om mor og far ikke bor sammen (lenger).
F2F mener at dette best kan oppnås ved en modernisering av barneloven med likeverdig foreldreskap (delt bosted med lik botid hos hver av foreldrene) som barnelovens utgangspunkt. 

Høringssvaret fra Foreningen 2 Foreldre kan leses i sin helhet her