Likeverdige foreldre, etterhvert

Familier som deler permisjonen i to gir ulike begrunnelser for sine valg:
Barna bør få like lang tid hjemme med begge foreldrene og bli like godt kjent med begge
Både mor og far vil være hjemme lenge
Utdanning gjør det mest praktisk
Karrieremulighetene blir bedre for begge to
Begge er glade i jobbene sine, og ingen ville være veldig lenge borte
Det er mest rettferdig å dele permisjonen i to
Både mor og far bør være spesialister på sine egne barn
Todeling vil gjøre hjemmet mer likestilt på lengre sikt

Flere fedre har lyst til å være hjemmepappa når de får barn, men ikke alle får lov av mor. Les mer her