Likestilling i praksis

Like muligheter for kvinner og menn Stm 7 (2015-2016)

BLD skriver blant annet i stortingsmeldingen at «Arbeid for likestilling mellom kvinner og menn krever endringer i samfunnsstrukturer og i holdninger hos den enkelte. Endring krever kunnskap og bevissthet om hvordan kjønn er med på å påvirke valg og muligheter ….». Vil du vite mer så Last ned her - til barnets beste?