BLD om lansering av bok om barnekonvensjonen:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2008/lansering-av-boken-barnekonvensjonen--ba.html?id=525214

 

samt rapporteringene som Norge har gjort.

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2008/norges-fjerde-rapport-til-fn-om-barnekon.html?id=502307

 

Som kjent har F2F jobbet for å sette våre problemer på dagsorden i forhold til tilsynskomiteen i Geneve.