Kurs med Grethe Nordhelle

Voksne for Barn

Voksne for Barn holder kurs i oktober med Grethe Nordhelle som kursholder "Å skape tillit og konfliktforståelse mellom foreldre"
Bebreidelser og hardnakkede påstander som fremsettes ved konflikt handler ofte om udekte behov og savn, sier Nordhelle.