Onsdag kom en lekkasje fra barneloven. Her går i hvert fall regjeringen Huitfeldt et lite skritt i riktig retning, og åpner for at domstolene kan idømme delt bosted om det er til barnets beste. Barnelovutvalget har likevel innstilt på at «vanleg samvær» bare utvides til fem overnattinger per fjortende dag: en dag i uken og annenhver helg. Vi mener at syv overnattinger, altså delt omsorg, må være hovedregel ved samlivsbrudd. Det er det mest rettferdige for barnet, hvis vi virkelig mener at begge foreldrene er like viktige som omsorgspersoner. Dessuten må fedre like ofte som mødre få hovedomsorgen, dersom foreldrene ikke ønsker delt omsorg. Fortsatt er det største problemet for skilsmissebarn – i tillegg til at vi foreldre skiller oss for lettvint – at fedrene fra starten av får, og etter hvert tar, for lite ansvar for egne barn. Det etterlater et stort savn ettersom årene går