De to mannlige politikerne mener uansett at det er viktigere å få mannfolka på banen, fremfor å peke på syndebukker. 

- Vi må få en aksept og forståelse for at menn også har legitime krav innenfor likestilling. Og så må vi menn ta ansvar for blant annet likelønn og vold i nære relasjoner. Det er mange faktorer som spiller inn om vi skal komme noen vei nå og ikke bare kjøre den tradisjonelle kjønnsdebatten, sier Breen. Se mer på TV2 Nyhetene