Temamøte 6. november kl 19:99 -21:00.
 
Konfliktfylt samlivsbrudd - barnets omsorgssituasjon og rettsikkerhet
 
Vi har fått med oss tre dyktige foredragsholdere til den 6. november. Tore Salvesen, seksjonsleder for seksjon for etterforskning av drap, grov vold og seksuallovbrudd, skal presentere politiets arbeid ved etterforskning av voldsanklager. Vi har følgende temaer tirsdag kveld;
 
- Politiets arbeid i disse sakene?
- Fordelingen av henlagte og saker som ender med dom for den anmeldte.
- Henleggelse av anmeldelser med begrunnelse "Bevisets stilling" enn med begrunnelse "Intet straffbart forhold funnet bevist".
- Statistikk på voldsomfanget
- Hvordan kan rettssikkerheten bli tatt bedre i vare for de som blir anmeldt for vold?
- Kan politi og påtalemyndighet gjøre noe for å bidra til å bilegge en konflikt mellom to foreldre?
- Hvordan bør man helst gå fram når man utsettes for vold og eventuelt falske anklager om vold fra den andre parten?
- Hvordan kan politiet bistå de som utsettes for dette?
- Hvor / hvordan skal vi henvende oss?
- Dersom saken avsluttes - hvordan kan den tas opp igjen? Er det noen tidsrammer her? Kan politiet gi oss noen verktøy på hvordan vi skal håndtere dette?
 
 
I tillegg skal familieterapeut Jan Stokkebekk, sammen med hans kollega psykologspesialist Ingeborg Huglen, presenterer tilbudet SB2H og snakke litt om temaet tilknyttet samlivsbrudd og hvordan barnet best kan håndtere dette.
 
Etter presentasjonene vil det bli anlending til å stille spørsmål til foredragsholderene.
 

Pris
Gratis inngang. Møtet er åpent for alle og medlemmer må gjerne ta med gjester til møtet.

Støtte arbeidet for barns rett til trygge familieforhold?
Husk å melde deg inn via vår innmeldingsside «Bli medlem» eller ved å sende en SMS "Pay F2F" til 09316.