Kommisjon skal kontrollere sakkyndiges rapporter

Regjeringen vil kvalitetssikre sakkyndiges rapporter i barnevernsaker og foreslår en egen barnesakkyndig kommisjon. Kommisjonen skal kontrollere rapportene, som ofte legges til grunn for viktige avgjørelser i barnevernsaker. Lovforslaget passerte statsråd fredag. Les mer