1. Ei som etter å ha blitt skilt har møtt den store kjærligheten igjen.
2. Ei som ikke fikk sitt første ekteskap til å fungere, men som nå er i et godt fungerende forhold og vet hva hun gjorde feil i sitt første ekteskap.
3. Ei som er skilt og nyter de fordeler det kan gi i form av f.eks. barnefrie uker og mer tid til karriere og seg selv.

Er det deg det søkes etter, eller en du kjenner som svarer til beskrivelsen?
Ta direkte kontakt med journalisten på mobil 970 38 122 eller e-post: grythune@gmail.com