Kan vi snakke med barne om alt?

Hvordan snakke med barn om store og små kriser som skjer
Bok av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz

Målet med boken er å gi voksne, både fagfolk og foreldre, mot, inspirasjon og verktøy til å snakke med barn når de blir skremt og redde av nyhetene eller det skjer alvorlige kriser rundt dem selv. Det kan være ulykker, alvorlig sykdom i familien, vanskelige skilsmisser/barnefordelingssaker, vold ol.
Se nyttig litteratur, seminarer og annet på FamLabs bokhandel