Jeg er meg, min meg!

Forfatteren av Koppen med skår i, Eli Rygg, er ute med ny bok: Jeg er meg, min meg!
Boka gir den voksne økt kunnskap om å se de barna som må bli sett, og å sette i gang tiltak for barnets beste. Den skal hjelpe voksne til å tørre å si fra mer, når vi er bekymret for om barn opplever ting det ikke bør oppleve. Det kan gjelde enten de blir behandlet dårlig med ord, vold eller seksuelle overgrep, eller er vitne til foreldre som krangler eller slåss. Se beskrivelse av boken som kommer ut på Høyskoleforlaget her