Seminar 29. august 2018, Litteraturhuset i Oslo,

Foreldrefremmedgjøring – hva er det og hva kan vi gjøre med det?

Ifølge Europeisk menneskerettsforståelse og Barnekonvensjonen er «barnas beste» et førende prinsipp for barne- og familiepolitikk og for barne- og barnevernsrett. Barnas beste skal sikre alle barns rett til familieliv og samtidig retten til privatliv. Noen ganger kan dette være hensyn som står i motstrid til hverandre, og sosialtjenesten og rettslige instanser vil være konfrontert med dilemma.

Barna kan på den ene siden være gjenstand for skade fra en eller begge foreldre, men det kan også være gjenstand for at en forelder, barnevernsmyndigheter, fosterforeldre eller terapeuter misbruker barnets tillit til å skape fiendebilder av den ene eller begge de biologiske foreldrene. Barna blir fanget i lojalitetskonflikter med stort skadepotensiale for helse og personlig vekst. Det er det sistnevnte som har fått betegnelsen «foreldrefremmedgjøring».

Seminaret vil belyse temaet fra et psykologisk, medisinsk og juridisk perspektiv, og vil være relevant for jurister, leger og psykologer. Seminaret er godkjent som videre- og etterutdanning for psykologer. Det er også søkt om forhåndsgodkjenning for legers videre- og etterutdanning. I tråd med prosedyrer i advokatforeningen vil arrangøren søke om tilsvarende godkjenning for jurister etter at seminaret er avholdt. Seminaret er et fagseminar, men vil være åpent for interesserte.

Påmelding til: post@kibnorge.no eller eivind.meland@uib.no

Programmet for konferansen er:

09:15 Registrering og kaffe
09:30     William Fabricius: The importance of shared parenting for the child’s health and wellbeing (short video from W Fabricius)
09:45 Frode Thuen: Gjensidig foreldreansvar og foreldrefremmedgjøring – hva sier forskningen og hva er man uenige om?
10:15 Einar Columbus Salvesen and Lena Hellblom Sjögren, samtale: Psykologers kjennskap til foreldrefremmedgjøring – hvorfor er det viktig og hvordan kan kunnskapen bedres? Dialog og kommentarer 
11:00 Venil K Thiis: Barnas beste fra et menneskerettsperspektiv
Dialog og kommentarer 
12:00 Lunch
12:30 Eivind Meland: Beslutninger under usikkerhet – hvordan kan vi forstå hva som står på spill?
Dialog og kommentarer 
13:15 Ashish Joshi: Parental alienation – what is the responsibility of the justice system
Øivind Østberg: Kommentarer og et norsk rettsperspektiv på foreldrefremmedgjøring
Dialog og kommentarer 
14:30 Panel-dialog med noen av innlederne samt Elvis Chi Nwosu og Geir Kjell Andersland ledet av Anne Hazeland Tingstad og Eivind Meland
15:30 The seminar ends


Programansvarlige: Eivind Meland, Frode Thuen og Lena Hellblom Sjøgren
 

Arrangør: Parental Alienation Study Group Nordic, Kompetansenettverk Kvalitet i Barnevern

Kursavgift inkludert enkel lunsj: 1500,-

Om foredragsholderne:

William Fabricius: Førsteamanuensis ved Arizona State University, psykolog med forskningsfokus på betydningen av gjensidig foreldrekontakt for barns psykologiske og sosiale helse

Frode Thuen: Professor og psykolog ved Høyskolen Vestlandet. Samlivsterapeut med forskningsfokus på samliv og helse

Einar Columbus Salvesen: Psykologspesialist med mange års erfaring som sakkyndig i familie- og barnevernsrettslige saker. Initiativtaker til «Kompetansenettverket for Kvalitet i Barnevernet»

Lena Hellblom Sjögren: Er svensk psykologspesialist og Dr Philos. Hun har arbeidet som sakkyndig i familie- og barnevernsrettslige saker i både Sverige og Norge. Hun har skrevet boken: Barnets rätt till familjeliv

Venil Katarina Thiis: Jurist og tidligere advokat med mange års erfaring som jurist i barneverns- og familiesaker. Spesielt fokus på barnevern i et menneskerettsperspektiv

Eivind Meland: Professor emeritus og allmennlege. Forskningsfokus på unges helse. Opptatt av fagetiske spørsmål og erfaring som samfunnsdebattant

Ashish Joshi: Amerikansk advokat fra Michigan med møterett i Høyesterett i flere stater i USA. Spesielt opptatt av hvordan rettsapparatet kan forebygge foreldrefremmedgjøring og legge til rette for barns rett til begge foreldre etter skilsmisse

Øivind Østberg: Advokat fra Oslo med spesiell interesse for samlivssabotasje og foreldrefremmedgjøring i barneverns- og familierett

Anne Hazeland Tingstad: Advokat fra Oslo med erfaring fra norsk rettspraksis knyttet til barneverns- og familierettslige saker