Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innspill fra F2F til Regjeringens Mannsutvalg

Dråpe

Likestillings- og diskrimineringslovens §1 slår fast at loven tar særlig sikte på å bedre

kvinners og minoriteters stilling. Siden loven er innrettet på likestilling ville det være naturlig med en mer kjønnsnøytral innfallsvinkel, slik at en også fokuserer på å bedre menns situasjon på områder hvor menn pga. tradisjon, kultur, strukturelle forhold, forventninger og et snevert mannsrolle-perspektiv kan bli stilt i en svak eller utsatt posisjon? Utvalget bør fokusere på hvordan en kan tilstrebe dette? Og på hvilke virkemidler som kan tas i bruk. Likestilling og likeverd må begynne i familien – dessverre er vi ikke der i dag. 
Les innspillet her

Oppdatert: 11. desember 2022