INNKALLING

 til

ÅRSMØTE 2018

Dato: 23. januar 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Bergen kommunes "Innbyggerservice", Kaigaten (tidl. Spb. Vest)

DAGSORDEN

1.               Velkommen

2.               Valg av møtedirigent

3.               Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.               Vedta dagsorden

5.               Behandle styrets årsberetning for 2017

6.               Behandle revidert regnskap for 2017

7.               Behandle innkomne forslag

8.               Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.               Behandle budsjett for kommende periode

10.             Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer

11.             Valg av revisor

12.             Valg av valgkomite

 

Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig senest 09.01.18 - 2 uker før årsmøtet.

 

Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldre Oslo Hordalands hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

 

Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner på våre hjemmesider.

 

Ønsker du å bidra i lokallagets arbeid ønsker valgkomiteen gjerne å høre fra deg.

Ta gjerne kontakt med:
Øyvind Bleie, oyvible@statoil.com, 416 23 236
Annette Fromm, fromm.annette@gmail.com, 458 88 780

 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.

 

Bergen, 18. desember 2017

 

Med vennlig hilsen

Foreningen 2 Foreldre Hordaland

John Michal Sørensen

Fylkeslagsleder