Møtet avholdes på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, Museumsveien 26, 2060 Gardermoen (gratis parkering)

  • Forslag til saker til landsmøtet skal være skriftlig meddelt til hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet (22.5)
  • Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på hjemmesiden senest 2 uker før landsmøtet - LINK til saksdokumenter
  • Alle kandidater til tillitsverv og delegater må ha fulle medlemsrettigheter i F2F
  • Viser for øvrig til F2F vedtekter som du finner på våre hjemmesider, se link nedenfor

 

0900-0930 Registrering og mingling

Agenda

0930:

Sak 1 Åpning og konstituering

                                    a) Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter, 2 møtevitner

                                   b) Vedta dagsorden

                                   c) Vedta forretningsorden for Landsmøtet

                                   d) Organisasjonen F2F

                                   e) Landet rundt – lokale aktiviteter

Sak 2 Hovedstyrets beretning 2019 - 2020

Sak 3 Regnskap 2019 - 2020

Sak 4 Budsjett

Sak 5 Forslag til handlingsplan 2021-2023

Sak 6 Forslag, vedtak

                                   a) Diverse vedtektsendringer

                                   b) Innkomne saker

                                   c) Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 7 Valg

                                   a) Hovedstyret

                                   b) Revisjon

                                   c) Valgkomité

-----------------------------------------------------------------

1200-1300 Lunch

1300 – 1500 Faglig for medlemmer og delegater

  • Diskusjon rundt barnelovsutvalgets innstilling - vårt og andres høringssvar
  • Prosessen videre med sannsynlig fremdrift (tid) med basis i tidligere innstillinger fra barnelovutvalg

Vedtekter

Protokoll fra Landsmøte: Link

Oppdaterte vedtekter etter  landsmøte: Link