Innkalling landsmøte 2021

Gardermoen Airport Hotell, Ravineveien 11, 2060 Gardermoen

Medlemmer og delegater i Foreningen 2 Foreldre innkalles til Landsmøte 2021
19. juni 2021 kl. 09:00 (landsmøtet arr senere enn vedtektene tilsier grunnet Covid-19 pandemien). Forbehold om at møtet avvikles digitalt hvis smittesituasjonen krever det.

  • Forslag til saker til landsmøtet må være skriftlig meddelt til hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet (22.5)
  • Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på hjemmesiden senest 2 uker før landsmøtet
  • Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F
  • Viser for øvrig til F2F vedtekter som du finner på våre hjemmesider

Agenda

Sak 1 Åpning og konstituering

                                   a) Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter, 2 møtevitner

                                   b) Vedta dagsorden

                                   c) Vedta forretningsorden for Landsmøtet

                                   d) Organisasjonen F2F

                                   e) Landet rundt – fylkeslagene presenterer lokale aktiviteter (10 min/lag)

Sak 2 Hovedstyrets beretning 2019 - 2020

Sak 3 Regnskap 2019 - 2020

Sak 4 Budsjett

Sak 5 Forslag til handlingsplan 2021-2023

Sak 6 Forslag, vedtak

                                   a) Diverse vedtektsendringer

                                   b) Innkomne saker

                                   c) Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 7 Valg

                                   a) Hovedstyret

                                   b) Revisjon

                                   c) Valgkomité

Vedtekter