DAGSORDEN 

1. Velkommen
2. Valg av møtedirigent
3. Valg av 2 referenter og 2 møtevitner
4. Vedta dagsorden
5. Behandle styrets årsberetning for 2011
6. Behandle revidert regnskap for 2011
7. Behandle innkomne forslag
8. Drøfte handlingsplan for kommende periode
9. Behandle budsjett for kommende periode
10. Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer
11. Valg av revisor
12. Valg av valgkomite

Husk gyldig medlemskap.

Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet cirka kl.19 holder forfatter Anne Nilsen foredrag om Foreldrerollen på bakgrunn av sin bok med samme tittel.

Velkommen!

Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus
Erik Mørch, leder