Temamøte F2F Oslo Akershus 15 november kl. 1900 Rica Victoria Hotell

Møtet passer for alle som står foran et samlivsbrudd, nettopp har opplevd at familien har blitt reorganisert, har familierelasjoner eller venner som står foran en skilsmisse eller rett og slett vil vite mer om samlivsbrudd
Sted: Rica Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget)
Dato: 15. november
Tid: kl. 19-21
 

Tema: Barnelov og menneskerettigheter.
Synes du den norske barneloven er lite tilpasset måten moderne familier lever på?
Hvorfor tar det så lang tid å endre rettspraksis på barnelovområdet?
Trenger Norge å få noen impulser utenfra for å forandre systemet?
 

Foredragsholderen vil fortelle hvordan den norske barneloven må ses i sammenheng med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som binder Norge, og hvordan menneskerettighetene kan brukes som rettskilde i norske rettssaker. Siden dette er upløyd mark i Norge er det få advokater som påberoper seg menneskerettigheter i saker om barn. Dette er nærmest noe klienten må kunne selv.
Møt forfatteren av boken om Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og lær hvordan EMKs bestemmelser kan brukes til å styrke forholdet mellom deg og ditt barn.


Foredragsholder: Tor Ehlers Bertelsen, forfatteren av boken EMK (2011) som kommenterer bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som gjelder individets rettigheter og friheter. Forfatteren er jurist og jobber som dommer i Bergen tingrett.


Fri entre - Velkommen!