Temakvelder 2011

F2F Oslo Akershus inviterer deg til temakvelder i 2011, neste gang:

Sted: Rica Victoria Hotel (Rosenkrantzgt. 13, nedenfor Stortinget)
Dato: 5. april
Tid: kl. 19-21
 

Foredragsholder: Advokat Erik Mørch, spesialist i saker om barn

Tema: Er du på vei inn i en mulig rettssak eller er du midt oppe i en? Hva skal til for at du skal få det slik du ønsker det? Hva legger egentlig retten vekt på? Hvilke typiske feller må du unngå? Har du riktig advokat med på laget ditt?
 

Spørsmål: Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.
 

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd, så inviter dem gjerne med deg!
Sendt mail til Sølvi på soel-le@online.no  eller ring 480 54 089 hvis det er noe du lurer på.
 

Innmelding i F2F, klikk inn på www.f2f.no

Velkommen
 

Noter datoene for senere temamøter i 2011:
3. mai - 7. juni - 30. august - 4. oktober - 15. november - 6. desember 


Det vil bli invitert eksterne foredragsholdere med spesielle temaer så følg med på våre nettsider www.f2f.no/fylkeslagene/osloakershus


Eksempler på aktuelle temaer:
Psykopati og narsissisme
Sakkyndige, den virkelige dommer?
Tingretten, barnefordeling sett fra dommerens side
Manipulasjon
Familie juss fra advokatens ståsted
Barneloven for normal eller ekstremtilfellene?
NAV regelverk for foreldre med barn med to hjem
Samværet boikottes, hvordan jul blir det i år?
Likeverdig foreldreskap

Har du forslag til andre temaer eller foredragsholdere, så ta kontakt med Sølvi!