Omsorgsvikt som barn...

Omsorgssvikt og økt fokus på sykdom under oppveksten bidrar til at unge mennesker ender opp som uføre, viser ny rapport. Forskerne er selv overrasket over funnene.

 

To av tre unge uføre har vokst opp i familier med problemer. De har opplevd varierende grad av omsorgssvikt og flere også blitt sosialisert inn i rollen som syk, viser analysen som forskere fra Agderforskning og Universitetet i Agder har gjort med støtte fra NAV