Krever opprør blant menn

Det er på høy tid med et likestillingsopprør blant norske menn, mener to mannlige Ap-politikere på Stortinget.

- Vi må reise oss og si at vi ikke finner oss i det lenger. Vi må sørge for at debatten kommer inn på et bedre spor, slik at både kvinner og menn kan få et bedre liv, sier Stokkan-Grande. 

 

De to mannlige politikerne mener uansett at det er viktigere å få mannfolka på banen, fremfor å peke på syndebukker. 

- Vi må få en aksept og forståelse for at menn også har legitime krav innenfor likestilling. Og så må vi menn ta ansvar for blant annet likelønn og vold i nære relasjoner. Det er mange faktorer som spiller inn om vi skal komme noen vei nå og ikke bare kjøre den tradisjonelle kjønnsdebatten, sier Breen. Se mer på TV2 Nyhetene