Til refleksjon

Nå står psykiatere og psykologer fram og framhever viktigheten av at barn knytter varige, følelsesmessige bånd til sine nærmeste omsorgspersoner. «Dette er helt avgjørende for barnets utvikling», uttaler professor Lars Smith ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. «Skal tilknytningen bli trygg, er sammenhengende og kjærlig oppmerksomhet fra en eller noen få primære omsorgspersoner over en lengre periode avgjørende.»

 

Les kronikk (Dagbladet 240309) av Styrer i Arken barnehage, Hans Flaaten om oppvekst. Flaaten har jobbet i barnehager gjennom 40 år, og mener han har sett hvordan barns kår er blitt fattigere og fattigere. Hvor er mor og far?