Viser at jobben for likeverdige foreldre må fortsette....

Moderne pappae taper på jobben

Menn som prioriterer hjem og familie ses på som likestillingens pionerer, men valget har en pris, viser en studie gjennomført av Sigtona Halrynjo, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo. Les mer her