Den store folkeplagen

Idebanken refererer fra fagbladet Arbeidervern 3/2008, og bekrefter blant annet årsaker til sykefravær slik F2Fs undersøkelse Sorg uten blomster viste i 2006. Sosiolog og seniorinspektør Ole Jacob Thomassen i Arbeidstilsynet sier blant annet følgende:

- Årsaken til muskel- og skjelettplager handler like mye om psykiske som fysiske årsaker, mener Thomassen. – Årsaken til slike plager kan like mye være utbrenthet og konflikter på jobben.

Han tror også at det er mørketall. Mange arbeidstakere ønsker ikke å synliggjøre at det er psykiske årsaker eller konflikter som ligger til grunn for plagene, sier Thomassen.

Her kan du lese hele artikkelen. Her kan du laste ned Rapporten fra F2F Sorg uten blomster  .