Lønnsgap - Ikke nok å dele permisjon

En sjenerøs familiepolitikk kombinert med en veldig kjønnsskjev bruk av fødselspermisjon kan bidra til å forklare at lønnsgapet mellom kvinner og menn i Norge ikke har blitt redusert nevneverdig i løpet av de siste 20 årene.
Les LO Aktuelt 11-2008