Aftenposten om Mannspanelet og professorene

Flere forskere som går ut i Aftenposten i dag mener det kan få uante konsekvenser å gi en større del av permisjonen til far.

- Kvinner er mer opptatt av barna sine enn menn. Sånn er vi selektert. Det har tatt mange hundre tusen år å utvikle følelseslivet vårt. Det går ikke an å skru det av med et politisk vedtak, sier Terje Bongard, som er forsker i human adferdsøkologi ved Norsk institutt for naturforskning.

Han og forskerkollegaen førsteamanuensis Leif Edward Ottesen Kennair stiller spørsmål ved om en endring i permisjonsordningen til fordel for far kan gå på bekostning av barna.