Medlemsinfo

MEDLEMSKAPSTYPER
Fullt medlemskap:
Du bidrar til vårt viktige arbeid med å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Og du får tilgang til alle medlemstilbud, rabatter osv, samt stemmerett på årsmøte, valgbarhet til verv i F2F og medlemsbladet F2F. Kr. 450,- pr år

Støttemedlemskap:
Du støtter F2F, får tilgang til medlemsweb, vårt diskusjonsforum på Facebok og F2Fs medlemsblad. Du får ikke øvrige medlemstilbud, rabatter, stemmerett osv. Kr 300,- pr år

Rabatt:
For å lette administrasjonen med manuelt vedlekehold av medlemsdatabasen tilbyr vi en nettrabatt på kr 50,- ved betaling av medlemskap med Bankkort på våre hjemmesider.

Bedriftsmedlemskap:
etter avtale med F2F

 

Medlemmer mottar elektronisk utgave av F2Fs veiledningshefte, Medlemsblad 2-4 ganger i året, tilgang på gratis rådgivning lokalt eller sentralt i forbindelse med samlivsbrudd, diverse informasjon samt andre medlemsfordeler. Medlemskap i Foreningen 2 Foreldre gjelder pr kalenderår og er løpende.

Etter at innbetalingen er foretatt og F2F har godkjent din innmelding har du tilgang til medlemsfordeler og medlemsweb frem til medlemskapet blir sakt opp. Ved betaling med Bankkort vil du få umiddelbar tilgang til vår medlemsweben.

 

Tilbake til bli medlem: