If you want a better world, look in the mirror and start with yourself (Michael Jackson, The Mirror)

Det var ca 50 fremmøtte på temamøtet i Tønsberg tirsdag kveld. Møtet ble avsluttet etter dialog i plenum og flere ble medlem av F2F. Dermed er det flere som støtter arbeidet mot barneministerens planer om endringer av den nye barneloven.
Knall suksess med andre ord.

Møtet viste at det kun er et fåtall som tilfredsstiller kriteriene til psykopat eller dyssosial personlighetsforstyrrelse i diagnosesystemene, men at det er mange som har psykopatliknende trekk og at de forsterkes når følelser er involvert, sinne, hat, angst mv. det vil si mer reaktivt.
Det er også andre personlighetsforstyrrelse som er konflikorientert, men man trenger altså ikke ha disse disgnosene for å være konfliktorientert.

Beste strategi er ofte ikke bite på agnet og være reaktivt tilbake og minst mulig kommunikasjon, slik at den konfliktorienterte motparten etterhvert heller finner andre kanaler for behovet for konflikt.
Forhold som får negative konsekvenser som straff, hvor den konfliktorienterte "psykopaten" ikke ser fordelen av sin adferd, men heller får negativ konsekvens for ham selv, og ikke for den andre, gjør ofte at den slipper taket. Dette fordi vedkommende kun er opptatt av egne fordeler på bekostning av andre.
Selvom det i prinsippet er 2 i en konflikt, var det ikke uenighet om at det også kan være assymetriske konflikter. Og det er viktig å være bevisst at begrepet "psykopat" ikke misbrukes som begrep ogikke bør benyttes mot/overfor den andre parten i foreldreskapet.

Det er vanskelig å endre personlighetsforstyrrelse og onder hos mennesker som ønsker å være i krig. Hvis man vil endre andre, start med å endre eget reaksjonsmønster - derved kan man kanskje endre andre.

"Psykopater" og andre personlighetsforstyrrelser
- i parforhold, etter samlivsbruddet, i barnefordelingssaker - hvordan forholde seg for minst mulig konflikt og positivt resultat, og hvordan hjelpe barna å forholde seg, og hvordan skjerme dem.

Psykiater og assisterende fagdirektør Hans-Gustav Theodor fra Sykehuset i Vestfold holder innlegg i åpent møte, deretter debatt.
Advokat Vidar Borgersen og kommuneoverlege Frank Thrana deltar.

Møtet er åpent for alle. Vennligst send videre og inviter venner og andre, temaet berører mange.


Tid: Tirsdag 23. oktober kl 19.00-21.00
Sted: Thon Hotell Brygga, www.thonhotels.no/brygga
Inngang: Medlemmer gratis, andre kr 50.
Tegn medlemskap på stedet og få gratis inngang, gratis medlemskap ut 2012 og fullt medlemskap ut 2013 med medlemsblad.
Gratis kaffe og mineralvann.
Arr: Foreningen 2 Foreldre - Vestfold og Buskerud Fylkeslag - www.f2f.no