F2F er opptatt av å finne gode ordninger når familien finner en ny form, da for å ivareta at barnet kan vokse opp i 2 trygge hjem. Vi har vært så heldige å få parterapeut Nina Sletteland til å formidle hva den enkelte av oss kan bidra med for å få til en god dialog ovenfor eks-partneren og involvering av barna slik at overgangen til en ny og stabil familiesituasjon blir lettere. I en bruddsituasjon med endret omsorgsløsning for barnet er det viktig å se utover seg selv slik at prosessen kan bli så smidig som mulig. Møtet er organisert som foredrag og dialog slik at du får råd til hvordan du kan bidra til den gode samtalen og du får anledning til å stille spørsmål.

Møtet er åpent for alle og gratis for F2Fs medlemmer. 
Billettpris kr 50,- for andre enn F2Fs medlemmer
Er du ikke medlem kan du melde deg inn i F2F før møtestart.

Velkommen til et lærerikt møte torsdag 28.04.16 kl 19 på Bergen rådhus, rom 225!

For å kunne planlegge arrangementet best mulig vil vi sette pris på om du melder deg på ved å sende oss en e-post til hordaland@f2f.no

Vel møtt til en inspirerende kveld!