Mange opplever reorganiseringen av familien, og flyttingen fra ett til to hjem som vanskelig, fordi foreldrene opprettholder et konfliktfylt forhold.

Dette temamøtet inngår som en del av den interesse som er vist etter leder i F2F Oslo Akershus og advokat Erik Mørch sitt intervju i Nettavisen 28. mai, hvor han hadde fokus på barns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt som langvarig foreldrekonflikt er.

Hva skal til for at familiekontor, barnevern, rettsapparat og alle som bistår i avgjørelser om barn og familier etter samlivsbrudd, skal kunne gi alle barn som trenger det nødvendig og riktig hjelp?

Vi spør om større fokus på forebyggende familiearbeid vil bidra til bedre beskyttelse av barn og unge, eller er det andre grep som må til?

Advokat Erik Mørch deltar på møtet som vanlig og det vil være åpent for både spørsmål og diskusjon. 

Send gjerne invitasjonen videre til andre interesserte!

Møtet finner sted på Rica Victoria Hotell i Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget) 3. juni kl. 18:30-20:30

 

Les intervjuet og relaterte artikler her:

Det gjør så vondt at barna vil dø.pdf

Foreldre som skaper konflikt bør miste_EM Nettavisen mai 2014.pdf

Skilsmisse utgjør halvparten_BV Frstad mai 2014.pdf