Hvem har spurt barna?

Fra et langt brev på På Skråss, Aftenposten 17. oktober 2009

... og etter en stund så skilte de seg. Nå bor jeg to uker hos hver av dem. Jeg trodde det skulle bli bedre, for nå kranglet de ikke så ofte. Men det er nesten verre. Mamma flyttet ganske langt bort, og jeg må ta buss ganske lenge for å komme til skolen når jeg er hos henne. Jeg har ingen venner der mamma bor, og ingen av vennene mine gidder å bli med meg hjem, fordi bussen koster så mye og det er så langt bort. TENÅRING

Svar:

Jeg får mange brev fra barn og tenåringer som opplever det samme som du er midt inne i. Nå er det jo slik at de som er rådende i samfunnet vårt, ikke henter opplysning fra barn med egne erfaringer. Politikere søker grunnlag for sine beslutninger hos voksne forskere med kunnskap fra ulike studier. På dette voksne grunnlaget går de som styrer landet nå inn for at delt foreldrerett skal være det vanlige ved skilsmisse.

Foreldrerett er en rett som foreldrene har. Det er de voksnes rett, selv om alle hevder at de tenker på "barnets beste". For noen barn er denne ordningen god. For andre er den ødeleggende. Ingen har spurt tenåringen som skriver til meg om hvordan foreldreretten virker for barnet. I brevet til meg står det: "...det er bare til deg jeg forteller dette." SIMON

Se barn og unges svar på F2Fs spørsmål i Synovateundersøkelsen Barn og Ungdom 2008 her