logo
logo

Styret
Leder: Roger Sollied Johansen, Oslo Akershus
Kasserer: Sidsel Tallaksen, Trøndelag

Styremedlemmer
Nils Haugland, Hordaland.
Wenche Woldseht, Oslo og Akershus
Perry Helmundsen, Agder
Rune Harald Rækken, Oslo og Akershus
Ketil Petersen, Trøndelag

Varamedlemmer
1. Cecilie Haukvik, Agder
2 Anders Gjerland, Sogn og Fjordane
3 Hans Tau Hatlestad, Hordaland
 

Saksliste
Sak 1 Åpning og konstituering
Sak 2 Hovedstyrets beretning 2009 - 2010
Sak 3 Regnskap 2009 - 2010
Sak 4 Budsjett 2011
Sak 5 Forslag til handlingsplan 2011-2013
Sak 6 Innkomne forslag
Sak 7 Valg

Saker som foreslås tatt opp på det ordinære landsmøtet må være meddelt skriftlig til hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet (11. mars).
Saksdokumenter er sendt alle delegatene og kan lastes ned:

Velkommen til landsmøte!

Delegater til landsmøtet fra fylkeslagene skal være valgt på de respektive fylkeslagenes årsmøter.
Det må foreligge gyldig medlemskap.

Med vennlig hilsen
Foreningen 2 Foreldre
Hovedstyret