Holder sammen

Laveste tall på ekteskap siden 2006

Gjennomsnittstala for skilsmisser dei siste fem åra er dei lågaste sidan femårsperioden 1986-1990, mens gjennomsnittstala for separasjonar i same periode ikkje har vore lågare sidan 1981-1985. Se SSB Ekteskap og skilsmisser