Hovedtrekkene til F2F er:

F2F har avgitt høringssvar til” Høring av forslag til forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet”.

F2F jobber primært for barn som har sin nærmeste familie i to hushold fordi deres foreldre ikke bor sammen. Et familiebegrep som inkluderer familier som er reorganisert til to hjem stemmer over ens med familiebegrepet som er benyttet så vel i Den europeiske menneskerettskonvensjonen som i FNs barnekonvensjon.  

F2F støtter målsettingen om å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge.

 

Du kan lese hele høringsuttalelsen her: Link

Alternativt fra Bufdirs sider - med høringsbrev, høringsnotat og alle høringssvar: Link