Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringssvar F2F Barnesakkyndig kommisjon

Viktig å kvalitetssikre sakkyndigrapporter også i foreldretvister

dråpe

F2F har over tid tatt til orde for at sakkyndigrapporter skal kvalitetssikres også i foreldretvistsaker som går for retten. F2F stiller seg positiv til at dette nå implementeres ….… viktig at tilsvarende veiledningsmateriale utarbeides også for veiledning i foreldretvistsaker. Barnevernssaker og foreldretvister er av forskjellig karakter og må behandles forskjellig …..

Les F2Fs høringssvar her

Oppdatert: 21. juni 2022