"Midt i mellom" på søndre Modum U-skole er et tilbud i regi av helsesøster og sosiallærer som vi gjerne skulle sett på flere skoler. Her kan elever med foreldre som ikke lenger bor sammen snakke om det som dukker opp i kjølvannet av det å være en som ofte står midt i mellom når samlivsbruddet rammer. Les mer i DT/BB her