Hater faren

-Når mor lærer barna å hate far, er det omsorgssvikt. Samlivsbruddet og tiden etterpå har satt dype og trolig varige spor i forholdet til faren. -Les saken i A-Magasinet 23.7.10 som besvares av Willy-Tore Mørch.
Saken kan du diskutere på amagasinet.no