Dette er filmen som omhandler et viktig tema - hvordan barn utsettes for konsekvensene av voksnes handlinger.

Om en forelder ikke stiller opp på grunn av skam, fornektelse, nye familekonstallasjoner eller ikke blir gitt mulighet, lider barnet. Alle barn ønsker selvsagt å "bli sett" av de viktigste personene i livet - de som må være der i hverdagen og selvsagt også om behovet er prekært (noe det blir i filmen..).

Filmen tematiserer flere elementer som opptar F2Fs medlemmer.

Se trailer her: http://www.kinomagasinet.no/artikkel/trailer-harajuku/

----------------------

Foreningen 2 Foreldre arbeider for at begge foreldre skal følge opp og gi omsorg til barna både i et felles samliv og det samme om barnet bor i to hjem.
Det skal være en selvfølge fra dag en at begge foreldre samarbeider og bidrar til barnets best.
Barnet har best av det - derfor går F2F inn for likeverdig foreldreskap - og er en pådriver for at lovverk og økonomiske ordninger skal ha som bidra til at begge foreldre er ressurspersoner for barna og bidrar til at barnet får omsorg fra begge sine foreldre.