Oppstart: tirsdag 10. februar kl. 18:00 – 19:30
Tema: Mannsrollen i 2009. – Hva innebærer den? 

Påfølgende møtedager:
Tirsdag 24. februar kl. 17.30 – 19.00
Tema: I balanse/ubalanse mellom familie/hjem/arbeid og fritid. Hvordan får jeg det til å gå rundt?

Tirsdag 10.mars kl. 17.30 – 19.00
Tema: Jeg og min partner/ekspartner: Trekker vi i samme eller i motsatt retning og kan vi snakke om det?

Tirsdag 24. mars kl. 17.30 – 19.00
Tema: Åpent. (Gruppa setter det.)

Tirsdag 21. april kl. 17.30 – 19.00
Tema: Åpent. (Gruppa setter det.)

Gruppen ledes av to erfarne familieterapueter – Jarle Froding og Geir Dager.

Pris: kr. 350,-. for alle gangene. Det inkluderer litt mat og drikke.

Påmelding og spørsmål kan rettes til Familiekontoret Oslo Sør innen 30. januar 2009
Tlf: 23 38 44 80 - E-post: oslo.sor.kf@bufetat.no  eller geir.dager@bufetat.no

Hvor?
Familiekontorets lokaler i Cecilie Thoresens vei 1.