Dette er et samarbeid mellom F2F Bukserud og F2F Vestfold.
Advokat Vidar Borgersen og kommunelege i Vestfold Frank  Thrana deltar og svarer på eventuelle spørsmål.