Gratis konsultasjoner
5 uavhengige advokater med spesialkompetanse på området ønsker å bistå personer med problemer omkring barnefordeling og omsorg etter samlivsbrudd. Disse fem gir nå gratis konsultasjoner for en verdi av 100 000 kroner gjennom henvendelse til Foreningen 2 Foreldre til personer over hele landet.
- På bakgrunn av vår mangeårige erfaring med foreldre som sliter med utfordringer knytter til lav inntekt, samt foreldre som har begrenset økonomisk frihet som en direkte følge av samlivsbruddet, ser både F2F og en rekke advokater som arbeider med barnelovsaker at langt flere burde ha mulighet for en objektiv vurdering av sin sak, skriver F2F i en pressemelding.

Hjelpende hånd
Nå ønsker altså F2F å rekker ut en hjelpende hånd til alle de som ikke har midler til å søke hjelp selv. Leder i foreningen tror mange vil kunne få svar og veiledning på sine spørsmål gjennom en slik time. Etter det kan de selv bestemme om de ønsker å ta saken sin videre.
Foreningen 2 Foreldre hadde i fjor rundt 100 000 henvendelser fra fortvilte foreldre som søkte gode råd, men gode råd fra advokater er ofte dyre. Normalt tar en advokat fra 1500 kroner for en bistandstime.
- Det er sinnssykt dyrt. Man kan ikke engang gå inn på et kontor uten at det koster skjorta, sier Johansen.

Dyrt å skille seg
NA24 skrev i fjor om en rapport fra F2F som hadde regnet ut at samlivsbrudd kostet næringslivet tre milliarder kroner årlig.
- Vår ferske undersøkelse viser at tar man sosiale utgifter, arbeidsgiveravgiften, og lignende med i våre estimater er kostnaden 78.000 kroner per ansatt per samlivsbrudd, sa Johansen til NA24 i fjor.
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i fjor ble inngått 25 500 ekteskap. Det er 1750 flere enn året før.
Omtrent 10 300 ekteskap endte i fjor med skilsmisse, og 11 400 ektepar ble separert i fjor. Tallet har gått ned siden toppen i 2004.
Ut ifra skilsmissemønstret i fjor har SSB regnet ut at 43,4 prosent av ekteskapene kan ende i skilsmisse.