- Likestillingen har jo faktisk ført til at flere fedre tar mer ansvar og ønsker mer samvær med barna, sier Gangås. Les mer her