F2F søkte om plass både på TV og radio i forbindelse med de reklamefrie dagene i julen men fikk kun plass i lokalradioene i år.

På de aller viktigste helligdagene, 1. juledag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag, er det et forbud mot å sende kommersiell reklame i radio-/TV-kanaler som sender fra Norge. Disse dagene kalles "reklamefrie dager". Det har blitt en tradisjon at ideelle organisasjoner får søke om plass for filmer eller radiospotter som informerer om deres virksomhet. Vi håper å få plass på TV2 og TV Norge mens lokalradioene allerede er bekreftet for julen 2015.

F2F legger stor vekt på forebyggende arbeid for reorganiserte familier med barnas beste i fokus. Vi tror dette forebygger og utgjør grunnlag videe for vårt holdningsskapende arbeid.

F2Fs budskapet:

Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem

Se og lytt: Radiospot og Video

-------------------------------------------------

Vi som er tillitsvalgte håper du ser verdien av F2Fs engasjement, og hvilken betydning det har for barns liv og oppvekst. F2F er den eneste medlemsbaserte og kjønnsnøytrale organisasjonen som arbeider aktivt overfor offentligheten og myndigheter for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Vi har arbeidet med å sikre barns rett til 2 foreldre siden 1985, mye er gjort, men fremdeles gjenstår det noe. Fokus på engasjementet for organisasjonens arbeid får vi blant annet ved å vise til antall medlemmer.