Forskning og artikler viser viktigheten av en modernisering av barneloven:

Nok en studie viser at det kan være skadelig for barna å miste kontakten med en av foreldrene, noe mange barn kan bli utsatt for når foreldrene ikke bor sammen.  Forskere ved Universitetet i Bergen har observert at barn oftest får redusert fortrolighet med far etter et samlivsbrudd, og at denne gruppen har større risiko for å få fysiske og psykiske helseplager samt redusert selvtillit. Barneloven er en av årsakene til at barn mister kontakten med en av foreldrene etter samlivsbrudd, og forskerne tar derfor til orde for å endre loven, slik at den legger til rette for lik omsorg mellom far og mor etter samlivsbrudd.

Artikkelen i Scandinavian Journal of Public Health klikk her 

Forskning.no klikk her

Artikkel i NRK klikk her

 

La oss alle jobbe for å nå vår visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Så enkelt, og så vanskelig. Trygge familieforhold for barn krever:

  • Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
  • Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
  • En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
  • Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge biologiske foreldre

De beste ønsker for julen til dere alle!

Julehilsen fra

Foreningen 2 Foreldre