Gi gaver og få fradrag Du kan også kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Skattebesparelsen er 25 prosent av beløpet du gir, og gjelder gaver fra 500 kroner til en samlet sum på opptil 25.000 kroner. Du kan med andre ord redufsere skatten din med 6.250 kroner for inntektsåret 2016 dersom du gir bort 25.000 kroner før nyttår. Merk at organisasjonene og samfunnene må være forhåndsgodkjente av Skatteetaten. Listen over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen finner du her.