Det kan være vanskelig å ha foreldre som ikke bor sammen, men det kan være enda vanskeligere å ha foreldre som bor sammen og ikke er glad i hverandre. Ingen kan gå og holde alle følelser inne i seg for alltid, eller være glade og smilende hele tiden., Ikke engang foreldre, selv om vi like å tro det. Det er ikke et idyllisk familieliv så lenge noen ikke har det bra, og foreldre kan også ha det vondt.

Det er vanskelig for alle i en familie at noen blir skilt, men et er en nøye gjennomtenkt handling, og som oftest til hele familiens beste.

Det er godt vi har barn som kan gi oss noen sannhetens ord! (Red.merk)